banner new

№2/2022

ЗМІСТ

Редакційна колонка

Події

Робота по створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України: події та факти

Теорія і практика міжнародного права

Ольга Буткевич. Методи дослідження історії міжнародного права: давня дискусія і нові виклики
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.9-15

Павло Богуцький. Правовий режим гарантій безпеки України: досвід міждисциплінарного дослідження
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.16-26

Юлія Черняк. Міжнародні договори у сфері міжнародного цивільного процесу: огляд практики Касаційного цивільного суду
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.27-32

Антон Кориневич, Тимур Короткий. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України: realpolitik проти невідворотності покарання за злочин агресії
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.33-42

Інна Заворотько, Тимур Короткий. Захист від цікавості публіки в міжнародному гуманітарному праві: умови застосування щодо російських військовополонених
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.43-47

Олександр Брильов. Історичні морські води (загальні зауваження)
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.48-54

Єва Салкієвич-Муннерлин. Рафал Лемкін – різні етичні аспекти, єврейський фемінізм та інші питання у статтях, опублікованих у міжвоєнний період у Польщі
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.55-64

Документи і коментарі

Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2022)1426bis/2.3 від 24 лютого 2022 року щодо ситуації в Україні

Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3 від 25 лютого 2022 року щодо ситуації в Україні: Заходи, які необхідно вжити, у тому числі відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи

Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2022)1427/2.5 від 2 березня 2022 року щодо ситуації в Україні: подальші процедури відповідно до статті 8 Статуту

Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2022)1 від 2 березня 2022 року щодо правових та фінансових наслідків призупинення права на представництво Російської Федерації в Раді Європи

Рішення Комітету Міністрів Ради Європи CM/Del/Dec(2022)1428bis/2.3 від 10 березня 2022 року щодо наслідків агресії Російської Федерації проти України

Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2022)2 від 16 березня 2022 року щодо припинення членства Російської Федерації в Раді Європи

Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2022)3 від 23 березня 2022 року щодо правових та фінансових наслідків припинення членства Російської Федерації в Раді Європи

Висновок Парламентської асамблеї Ради Європи 300(2022) від 15 березня 2022 року щодо наслідків агресії Російської Федерації проти України

Резолюція Європейського суду з прав людини від 22 березня 2022 року щодо наслідків припинення членства Російської Федерації в Раді Європи в світлі статті 58 Європейської конвенції з прав людини

Тетяна Анцупова. Виключення російської федерації зі складу Ради Європи: уроки історії
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.81-85

Алла Федорова, Катерина Футорянська. Виключення Росії з Ради Європи: підстави та наслідки
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2022.2.86-94

kimo