banner new

Про журнал

В умовах розвитку права міжнародної спільноти, котре орієнтується на міжнародне громадянське суспільство та його потреби, зростає взаємозалежність і взаємозацікавленість міжнародно-правової науки та практики усіх країн світу. З цих позицій виходить дане видання. 

«Український часопис міжнародного права» є офіційним друкованим виданням Всеукраїнської громадської організації Українська асоціація міжнародного права. Журнал було засновано 1992 року. «Український часопис міжнародного права» є щоквартальним виданням; у відповідь на нагальні питання міжнародно-правової теорії та практики, інші важливі для української та зарубіжної міжнародно-правової науки і правозастосування події можуть публікуватися позачергові Спеціальні випуски журналу. 

Метою видання є глибока наукова розробка і популяризація міжнародно-правових аспектів розвитку України, висвітлення її історії та нинішнього становища, як члена міжнародного співтовариства; аналіз чинної системи міжнародного правопорядку та викликів, що стоять перед нею; усебічне розкриття вітчизняної та зарубіжних теорій міжнародного права; показ сучасних тенденцій у розвитку права міжнародного співтовариства.  

Журнал займається висвітленням сучасного стану науки та практики міжнародного права в Україні, зовнішньополітичної діяльності держави, усіх аспектів внутрішнього життя країни, на які впливають, або які мають стосунок до міжнародних відносин та права, у тому числі актуальних аспектів життя світової спільноти.

Однією з головних цілей журналу є консолідація українських юристів-міжнародників, дипломатів, фахівців з зовнішньоекономічної діяльності та інших спеціалістів, залучення зарубіжних юристів-міжнародників для вироблення ефективних рішень у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції України, вирішення нагальних практичних та наукових проблем, що стоять перед українською та міжнародною спільнотами. Метою видання є висвітлення для міжнародного загалу досягнень українських вчених і практиків, показ міжнародно-правової доктрини України та міжнародно-правових концепцій вітчизняних шкіл міжнародного права. 

Видання фокусується на висвітленні усіх аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції України, вивчення викликів, що стоять перед Україною на шляху до здобуття членства нашої країни в ЄС та НАТО, та пропозиції шляхів їх вирішення.

«Український часопис міжнародного права» поєднує публікацію наукових статей та досліджень з висвітленням поточних подій у міжнародно-правовому житті та їх аналізом. В журналі публікуються актуальні міжнародно-правові документи (міжнародні договори, рішення міжнародних урядових та неурядових організацій, судові рішення тощо), або національні нормативно-правові акти, що мають значення для міжнародно-правової діяльності держави чи виконання нею своїх міжнародних зобов’язань та коментарі до них. Видання висвітлює історію міжнародно-правової діяльності, зокрема України, показує роль та внесок основних постатей у міжнародному праві, знайомить читача з останніми публікаціями та новинами у сфері міжнародного права, зокрема обов’язковою рубрикою кожного останнього номеру року є бібліографія праць з міжнародного права, виданих за рік в Україні та за кордоном. Окрему увагу видання приділяє публікації маловідомих або невідомих матеріалів (рукописів, документів, видань) з міжнародного права.

«Український часопис міжнародного права» охоплює питання міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права, порівняльного правознавства та усіх міжнародно-релевантних аспектів української правової системи. 

Видання є двомовним (статті та матеріали публікуються українською та / або англійською мовами). Усі статті чи коментарі до матеріалів проходять обов’язкове «сліпе рецензування» [рецензент отримує анонімний текст і не є обізнаний у тому, хто його автор/автори] щонайменше одним рецензентом перед публікацією. Усі надані редакції матеріали (статті, розвідки, есе, коментарі тощо) публікуються лише за умови отримання позитивного висновку «сліпого рецензування». Усі публікації в «Українському часописі міжнародного права» є безкоштовними для їхніх авторів.

Видавцем журналу є Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація міжнародного права».

«Український часопис міжнародного права» є виданням для вчених і практиків міжнародного права; вітчизняних та іноземних адвокатів, суддів, прокурорів; відомих науковців та початківців у праві; державних службовців, працівників міжнародних міжурядових та неурядових організацій; суддів та арбітрів українських та міжнародних судів і арбітражів; науковців та практиків, чия діяльність пов’язана з міжнародним правом.

kimo