banner new

Спецвипуск присвячений пам’яті професора О.В.Задорожнього

Український часопис міжнародного права

2017

Спецвипуск присвячений пам’яті професора О.В.Задорожнього

До читача

Резолюція Міжнародно-правових читань, присвячених пам’яті Олександра Задорожнього

Володимир Буткевич. Становлення професора О.В.Задорожнього як вченого і педагога

Анатолій Дмитрієв. Вірш пам’яті О.В. Задорожнього

Інтерв’ю з Олександром Вікторовичем Задорожнім (листопад 2013) 

Ольга Буткевич. Концепція мондіалізму як історична основа теорії права міжнародної спільноти: перший науковий аналіз майбутньої проблеми

Михайло Баймуратов. Професор О.В. Задорожній та проблематика входження норм міжнародного права в національне конституційне право України

Світлана Задорожна, Альона Маник. Внесок наукової спадщини О.В. Задорожнього у сучасне розуміння основних принципів міжнародного права

Костянтин Красовський. Дослідження прав людини в роботах О.В.Задорожнього

Костянтин Савчук, Ірина Проценко. Внесок професора О.В.Задорожнього у дослідження правових проблем, пов’язаних з агресією Російської Федерації проти України

Андрій Кулько. Некоторые соображения об исследованиях А. В. Задорожнего, посвященных применению международного права в украинско-российских межгосударственных отношениях на современном этапе (1991 – 2014 гг.)

Захар Тропін. Сучасний стан та проблеми мирного вирішення міжнародних спорів (нотатки обговорення з проф. О.В. Задорожнім напрямів подальшого наукового дослідження)

Ілона Хмельова. Інститут визнання як складова генези міжнародної правосуб’єктності України

Марина Медведєва, Сергій Білоцький, Андрій Пазюк. О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права

Ірина Коробко. Роль професора Задорожнього у дослідженні проблеми захисту тварин у міжнародному праві

Наталія Камінська. Започаткування досліджень інститутів прикордонного та транскордонного співробітництва України у працях професора О. В. Задорожнього

Михайло Савчин, Андрій Андрушко. Вплив наукової спадщини професора Олександра Задорожнього на розвиток доктрини міжнародного конституційного права та міжнародного кримінального права

Лілія Невара. Внесок О.В. Задорожнього у збереження спеціальності «міжнародне право», підготовку юристів-міжнародників та науковців

 

Завантажити номер Спецвипуску 

kimo