banner new

№1/2017

ЗМІСТ

Міжнародне публічне право

Ріяд Таха Шамсаїл

Міжнародні неурядові організації і міжнародне право ………. С.7

Юлія Аносова

Загальні засади здійснення юрисдикції щодо злочину геноциду міжнародними судовими органами …………….. С.19

Андрій Кулько

Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі та запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні ………..С.34

Ірина Коробко

Універсальні міжнародно-правові принципи охорони та використання рибних ресурсів ....................С.44

Історія та філософія міжнародного права

Костянтин Горобець

Міжнародне верховенство права за межами внутрішньодержавної аналогії ...............................С.54

Іван Городиський

Міжнародно-правовий статус нейтрального Мореснету (1816-1919 рр.) .....................................С.66

Міжнародно-правове регулювання прав окремих категорій осіб

Микола Гольбін

Функціонування інституційних механізмів в Україні відносно захисту трудових та соціальних прав моряків .............................С.73

Світлана Олійник

Міжнародно-правові принципи реадмісії осіб .........................С.80

Богдан Бернацький

Позбавлення та обмеження активного виборчого права у контексті міжнародних виборчих стандартів та демократичних принципів: де пролягає межа між обґрунтованим та необґрунтованим обмеженням права голосувати ....................С.88

Гасанханли Саміра

Міжнародно-правові засоби подолання злочинів проти жінок в традиційних суспільствах ..................С.96

Міжнародно-правове регулювання економічних відносин

Дмитро Скринька

Доповідь Апеляційного органу СОТ в справі про заборону Російською Федерацією імпорту деяких товарів з ЄС: принципи та засади застосування санітарних заходів відповідно до норм права СОТ ...................С.101

Валерій Рижов

Досвід регіональних інтеграційних об'єднань при стягуванні податку на додану вартість під час експорту та імпорту товарів: міжнародно-правові аспекти .......................С.106

Сергій Савчук

Регіональне та локальне співробітництво держав Африки з питань регулювання банківської діяльності ......................С.113

Наталія Дерунець

Розвиток правового статусу торговельного представництва та торговельно-економічної місії ......................С.119

Оксана Дьордяк

Надання туристичних послуг через Інтернет та його міжнародно-правове регулювання ......................С.124

Право Європейського Союзу

Ірина Панасенко, Олексій Омельянчук

Правове регулювання фармакологічного сектора в Європейському Союзі: орієнтир для України? ..........................С.131

kimo