banner new

Міжнародне право і конституція України

СПЕЦВИПУСК «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ»

ЗМІСТ

Теоретичні питання взаємодії систем права

Олег Тарасов
Співвідношення правових систем у контексті конституційної реформи: деякі питання методології - 7

Олександр Задорожній
Агресія Російської Федерації та конституційна реформа в Україні - 12

Всеволод Речицький
Пропозиції щодо внесення змін до засад конституційного ладу України - 26

Віталій Власюк
Людиноцентричність як основа взаємодії безпеки людини та безпеки держави - 32

Внесення змін до Конституції України. Питання теорії та іноземний досвід. Децентралізація публічної влади

Олександр Культенко
Наслідки референдуму про незалежність Шотландії та можливість їх врахування при удосконаленні Конституції України - 36

Тетяна Анакіна
Регулювання прав окремих вразливих груп осіб за Хартією ЄС про основоположні права: досвід для України - 41

Ірина Кресіна, Віра Явір
Виклик часу: уточнення етнонаціональних термінів в Основному Законі України - 47

Михайло Баймуратов
Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні: параметри та онтогенетичний зв'язок - 52

Дмитро Баймуратов
Поняття і принципи децентралізації публічної влади - 60

Внесення змін до Конституції України. Права людини

Михайло Савчин
Права людини у світлі конституційної реформи - 67

Марина Медведєва
Міжнародно-правові стандарти захисту біомедичних прав людини та конституційна реформа в Україні - 80

Петро Рабінович
До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (Львівські пропозиції) - 86

Борис Бабін
Міжнародні стандарти та норми Конституції України щодо позбавлення громадянства - 126

Ольга Поєдинок
Питання громадянства та дипломатичного захисту в Розділі ІІ Конституції України: проблеми регулювання та пропозиції щодо внесення змін - 132

Андрій Пазюк
Міжнародно-правовий аналіз інформаційних прав людини в Конституції України - 136

Ігор Забара
Право на інформацію і право на комунікацію: аргументи та пропозиції до Конституції України - 140

Катерина Ксьондзик
Пропозиції щодо включення деяких положень стосовно захисту соматичних та репродуктивних прав людини до Конституції України - 147

Внесення змін до Конституції України. Окремі питання

Ірина Коробко
Доцільність закріплення міжнародно-правового стандарту гуманного ставлення до тварин як конституційного обов'язку в Конституції України - 151

Антон Кориневич
Необхідність незалежного і кваліфікованого розслідування потенційних міжнародних злочинів, скоєних на території України, як передумова ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду - 156

Ірина Кресіна, Олексій Кресін
Найважливіші організаційні проблеми сфери наукової діяльності в Україні та пропозиції щодо ефективності її координації - 162

 

Завантажити першу частину Спецвипуску (сторінки 1-66)

Завантажити другу частину Спецвипуску (сторінки 67-66)

kimo