banner new

Нові імена в науці МП 2014

ЗМІСТ

Теорія міжнародного права

Герасимчук Наталія
Суверенітет держави і делегування повноважень міжнародним інституціям

Хмельова Ілона
Можливість скасування акту визнання: міжнародно-правова оцінка

Абхаїрова Ельмаз
Питання міжнародної правосуб'єктності Міжнародного Олімпійського Комітету

Литвиненко Кирило
Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права

Ксьондзик Катерина
Суверенітет розуму та органічне існування антропосу: міжнародно-правові аспекти

Міжнародне публічне право

Громовенко Костянтин
Поняття та ознаки приватних військових та охоронних підприємств в контексті міжнародного права (рос.)

Павко Яна
Особливості міжнародно-правового режиму Арктики

Саньков Дмитро
Кодекс поведінки екіпажу Міжнародної космічної станції та практика його застосування

Матіяш Оксана
Африканська хартія з питань демократії, виборів та управління як інструмент правового забезпечення демократичних процесів в африканському регіоні

Кузьменко Лідія
Міжнародне право катастроф як напрямок академічних досліджень

Міжнародне право захисту прав людини

Переверзева Марія
Витоки та поняття концепції безпеки людини

Осельська Юліана
Принцип свободи інформації у міжнародному публічному праві

Роговик Олексій
Вплив особливостей національного права держав африканського континенту на становлення регіонального механізму захисту прав людини

Пастухова Лариса, Тарас Марія
Міжнародно-правові засади реалізації права на необмежений доступ до добровільного і конфіденційного або анонімного тестування на ВІЛ

Суфіян Ібрагім
Право жінок на розвиток професійних навичок в міжнарондно-правових зобов'язаннях та національних законодавствах арабських держав (рос.)

Міжнародне право у кіберпросторі

Полєтаєва Марія
Проблеми становлення міжнародно-правового інституту кібербезпеки держав

Кирилюк Ольга
Міжнародно-правові аспекти використання кіберпростору у військових цілях

Право міжнародних організацій

Гайдей Катерина
Розгляд питань про універсальну юрисдикцію в органах Організації Об'єднаних Націй

Єделев Роман
Правові основи створення адміністративного трибуналу в рамках Організації Об'єднаних Націй

Міжнародне економічне право

Ткачова Анна
Treaty shopping: питання юрисдикції та прийнятності в міжнародному інвестиційному арбітражі (англ.)

Онисько Андрій
Розгляд питання про відповідність австралійських законів стосовно уніфікованого маркування упаковок сигарет вимогам права СОТ (Україна проти Австралії) (англ.)

Міжнародне приватне право

Іващенко Дар'я
Стратегії захисту від валютних ризиків у зовнішньоекономічних угодах

Степанова Анна
Правові аспекти транскордонного розміщення єврооблігацій

Батько Тетяна
Реєстрація торговельної марки як спосіб захисту інтелектуальних активів

Кір'як Альона
Розширення переліку виключень з авторських прав в рамках доктрини «fair use»

Ісаєнко Наталія
Порівняльна характеристика охорони промислових зразків в Україні та інших державах

Йосипенко Соломія
Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення

Старинець Катерина
Правове регулювання розірвання шлюбу у міжнародному приватному праві

Європейське право

Голомша Ольга
Особливості правового регулювання страхової діяльності в Україні та країнах ЄС

Долгов Євген
Швейцарська система двосторонніх податкових угод «Rubik agreements» та її співвідношення з правом ЄС

Україна і міжнародне право

Білас Анастасія
Міжнародно-правові закономірності європейської інтеграції України

Невара Лілія
Доповідь Комітету експертів щодо застосування Європейської хартії регіональних мов або мов меншин Україною

Куліковська Аліна
Енергетична незалежність України в газовій сфері: шляхи та перспективи розвитку

Завантажити архів (Частина 1 "Теорія міжнародного права")

Завантажити архів (Частина 2 "Міжнародне публічне право")

Завантажити архів (Частина 3 "Міжнародне право захисту прав людини")

Завантажити архів (Частина 4 "Міжнародне право у кіберпросторі")

Завантажити архів (Частина 5 "Право міжнародних організацій")

Завантажити архів (Частина 6 "Міжнародне економічне право")

Завантажити архів (Частина 7 "Міжнародне приватне право")

Завантажити архів (Частина 8 "Європейське право")

Завантажити архів (Частина 9 "Україна і міжнародне право")

kimo