banner new

Правові аспекти україно-російських відносин на сучасному етапі 2013

ЗМІСТ

Міжнародне право у відносинах між Україною та Російською Федерацією

Задорожній Олександр Вікторович
Міжнародно-правові основи відносин України з Російською Федерацією як двох незалежних держав у пострадянську добу (1991 – 2013 рр.)

Бабін Борис Володимирович
Програмне правове регулювання україно-російських міждержавних відносин

Иваненко Виталий Семенович
Международные договоры в правовых системах России и Украины и в обеспечении украино-российских отношений

Брылев Александр Анатольевич
Общие международно-правовые условия пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины

Динис Георгий Георгиевич
Международно-правовые основы трансграничного и межрегионального сотрудничества Украинаы и Российской Федерации

Святун Олена Володимирівна, Святун Олексій Володимирович
Правове регулювання україно-російських консульських зносин

Міжнародно-правове регулювання співробітництва в екологічній сфері

Медведєва Марина Олександрівна
Співробітництво України та Російської Федерації в сфері правового регулювання охорони довкілля та раціонального природокористування

Боклан Дарья Сергеевна
Экономическое развитие и охрана окружающей среды в российско-украинских отношениях (международно-правовой аспект)

Мирошниченко Оксана Петровна
Международно-правовые основы сотрудничества Украины и Российской Федерации в экологической сфере

Кулько Андрій Вадимович
Проблеми міжнародно-правової регламентації використання та захисту ресурсів басейну ріки Дніпро у контексті міждержавної взаємодії України, Російської Федерації та Республіки Білорусь

Правове регулювання економічного та енергетичного співробітництва

Григоров Олександ Миколайович
Українсько-російське авіаційне співробітництво

Вєліканов І. А., Фролов О. Є.
Правове регулювання зовнішньої торгівлі між Росією та Україною

Мікічурова Ольга Володимирівна
Принцип взаємної вигоди як основа економічного співробітництва в рамках СНД. Міф чи реальність?

Коновалюк Юлія Олексіївна
Україно-російські відносини в сфері атомної енергетики: перспективи та проблеми співпраці

Запорозчук Анна Валеріївна
Сотрудничество Украины и Российской Федерации в области обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами: правовой аспект

Співробітництво в правовій сфері і захист прав інтелектуальної власності

Скринька Дмитро Васильович
Розрізнювальна здатність торговельних марок за угодою ТРІПС та проблема «радянських» товарних знаків

Проценко Ирина
Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (сравнительно-правовой анализ отдельных положений)

Чан Май Лан
Правовые способы защиты права интеллектуальной собственности между Украиной и Российской Федерацией

Новікова Людмила Вікторівна
Міжнародо-правове регулювання співробітництва України та Російської Федерації в сфері боротьби з тероризмом

Завантажити архів

kimo