banner new

№1-2/2012

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА №1-2/2012

ЗМІСТ

До 170-річного ювілею кафедри міжнародного права

Вітаємо професора Олександра Вікторовича Задорожнього з тридцятою річницею науково-педагогічної діяльності!

 

Територія в міжнародному праві

Задорожній О.В.

Питання кордонів в україно-російських міждержавних відносинах в період від розпаду СРСР до підписання Договору про дружбу, співробітництво та партнерство 1997 року

Проблеми філософії, історії та теорії міжнародного права

Буткевич О.В.

Дослідження історії міжнародного права фахівцями кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 170-річчя кафедри

Толстых В.Л.

Международное право как метанарратив

Butler W.E.

Peter Stephen du Ponceau and the development of international law in America

Київець О.В.

Методологія міжнародного права у контексті дослідження джерел міжнародного права: декілька загальних роздумів про вічне

Права людини в міжнародному праві

Солнцев А.М.

Компетенция Организации Объединенных Наций в сфере защиты экологических прав человека

Киселева Е.В.

Место международно-правового регулирования миграции в системе международного права

Алисиевич Е.С., Кислицына Н.Ф.

Присоединение Европейского Союза к Конвенции о защите прав человека иосновных свобод 1950 г.: проблемы практической реализации

Шишкіна Е.B.

Розуміння людської гідності як ціннісно-правової категорії в рішеннях Європейського суду з прав людини

Міжнародне енергетичне право

Білоцький С.Д., Гріненко О.О.

Енергетичне співтовариство, Третій енергетичний пакет ЄС і правове регулювання альтернативної енергетики

Кориневич А.О.

Роль міжнародних міжурядових організацій у регулюванні міжнародних відносин в енергетичній сфері

Право Європейського Союзу

Муравйов В.І.

Механізм реалізації норм права Європейського союзу у правопорядках держав-членів

Міжнародне морське право

Баймуратов М.О.

Концептуальні підходи до визначення змісту системи міжнародно-правової протидії піратству

Вирішення спорів в міжнародному праві та міжнародний процес

Данченко Т.В.

Формирование и развитие международного уголовного процесса

Тропін З.В.

Загальний огляд розвитку міжнародних засобів ад'юдикації в контексті історичного розвитку мирних засобів вирішення міжнародних спорів

Міжнародне інформаційне право

Забара І.М.

Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН

Міжнародне приватне право

Спектор О.М.

До питання запозичення досвіду зарубіжних країн щодо комбінованих альтернативних способів вирішення спорів

Завантажити архів

Завантажити УЧМП 1-2/2012

kimo