banner new

№4/2020

ЗМІСТ

Події

Хроніка міжнародно-правових подій (вересень-листопад 2020 року)

Міжнародно-правові брифінги Української асоціації міжнародного права

Теорія і практика міжнародного права

Світлана Задорожна. Гарантії застосування принципів докласичного періоду міжнародного права
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.37-44

Вегнер Мігель Кюн. Феномен "агентифікації" в адміністрації Європейського Союзу
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.45-67

Валерій Кононенко. Конвенційна безпека як частина правової безпеки держави (на прикладі Будапештського меморандуму)
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.68-73

Карина Шахбазян. Положення щодо регулювання інтелектуальної власності в договорах з досліджень та розробок з науковими установами та університетами в рамкових програмах наукових досліджень ЄС
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.74-79

Ерік Кучеренко, Наталія Павлович, Даниїл Квашук, Андрій Крошко, Євген Черняк, Валентина Горобець. Розвиток міжнародно-правових і національних підходів до врегулювання нетипових відносин на ринку праці на прикладі кур’єрів «Glovo» та компаній із подібною бізнес-моделлю
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.80-88

Владислав Жорницький. Медичний кодекс України: необхідність імплементації міжнародно-правових стандартів здійснення біомедичних досліджень
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.89-95

Документи і коментарі

Алла Федорова. Дослідження національного законодавства України, що передбачає соціальні виплати в контексті виконання рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України", інших рішень ЄСПЛ щодо невиконання національних судових рішень України з соціальних питань
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.96-116

Критика і бібліографія

Єва Салкієвич-Муннерлин. Рецензія на книгу "Польща-Святий Престол, з історії взаємних відносин у 100-річчя відновлення дипломатичних відносин"
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.4.117-118

Вибрана бібліографія з міжнародного права

kimo