banner new

№3/2020

ЗМІСТ

 До читача

Події

Хроніка міжнародно-правових подій (червень-серпень 2020 р.)

Теорія і практика міжнародного права

Борис Кривокапіч, Єва Салкієвич-Муннерлин. Спроба визначення етнічних меншин для їх кращого захисту
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.26-40

Павло Пушкар, Олексій Іванець. Релігійна свобода та принцип нейтральності держави в практиці Страсбурзького Суду та Комітету Міністрів Ради Європи. Перспектива України та погляд у майбутнє
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.41-55

Юлія Фисун. Правомірні обмеження права на свободу думки, совісті і релігії: виклики глобалізованого світу
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.56-63

Пам'яті д.ю.н., професора В.І. Кисіля

Анатолій Довгерт. Міжнародне приватне право у незалежній Україні: формування нових підходів
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.64-75

Олександр Бірюков. Становлення і розвиток конкурсного права в сучасній Україні
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.76-80

Герман Галущенко. Встановлення змісту іноземного права за допомогою міжнародних договорів
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.81-85

Олександр Серьогін. Порушення публічного порядку як підстава відмови у визнанні і виконанні рішення міжнародного комерційного арбітражу
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.86-92

Артем Філіп’єв. Автономія волі у міжнародному приватному праві ЄС та України
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.93-98

Віктор Пророк. Касаційні фільтри в цивільних справах: справедливе судочинство чи обмеження права на доступ до суду
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.99-104

Геннадій Цірат. Конвенція про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах: новий внесок Гаазької конференції з міжнародного приватного права в уніфікацію міжнародного цивільного процесу
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.105-111

Юрій Капіца. До впровадження сталого механізму наближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.112-117

Богдан Криволапов. Поняття реституції та повернення культурних цінностей у сучасній доктрині міжнародного права
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.118-121

Микола Лазаренко. Систематизація міжнародного приватного права в Україні та іноземних державах: сучасний стан та тенденції
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.122-128

Наталія Перестюк. Проблематика правової кваліфікації в міжнародному приватному праві: доктрина, судова практика і український закон
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.129-139

Євген Попко. Приватно-правове регулювання майнового планування
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.140-143

Анна Буквич. Правове регулювання допуску та обігу цінних паперів іноземних емітентів в Україні
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.144-148

Марія Дев’яткіна. Питання публічного порядку в контексті виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.149-153

Костянтин Заблоцький. Практичні аспекти застосування процедур squeeze-out та sell-out
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.154-159

Критика і бібліографія

Валерій Кононенко. Енциклопедія міжнародного права в 3-х томах – точка опору під час «кризи» міжнародного права
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.160-164

Євген Цибуленко, Ксенія Лобода. Українська енциклопедія міжнародного права у світовому контексті. Рецензія на "Енциклопедію міжнародного права" : У 3 т. /редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Т. 1.- Т.3. – Київ: Академперіодика, 2014, 2017, 2019.
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.165-168

Ольга Буткевич. Право, етика, прогрес. Реценцзія на монографію: Островська Б. В. Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики: монографія. Київ: Логос, 2019. 604 с.
DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2020.3.169-171

kimo