banner new

№4/2019

ЗМІСТ

 

До читача

Події

Хроніка міжнародно-правових подій (вересень-листопад 2019 року)

Теорія і практика міжнародного права

До 70-річчя Ради Європи

Дмитро Кулеба. Вітальне слово

Артур Оганов. Рада Європи. Інформаційний матеріал

Історія створення та етапи діяльності Ради Європи

Ольга Буткевич. Від чергової міжурядової організації до нового етапу в міжнародному праві: історія створення та функціонування Ради Європи
DOI: 
https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.28

Сучасні виклики діяльності Ради Європи

Єва Салкієвич-МуннерлинРезолюція «Посилення процесу прийняття рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень та голосування» Парламентської Асамблеї Ради Європи – Троянський кінь для Ради Європи 

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.41

Юлія ТралоДоступ до пенсійного забезпечення осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях: законодавство України та практика Європейського суду з прав людини 
DOI: 
https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.47

Практика Європейського суду з прав людини

Тетяна АнцуповаПравові питання реалізації Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.55

Наталія МадзігонВплив практики Європейського суду з прав людини на реалізацію норм міжнародного гуманітарного права 

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.61

Павло ПушкарЧи є потреба у новій інституційній структурі в Україні для удосконалення виконання рішень Європейського суду з прав людини? Окремі думки стосовно експертного висновку Ради Європи щодо Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (2006) 

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.68

Говорять практики

Михайло Буроменський – голова національної делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції — GRECO

Микола Гнатовський – президент Європейського Комітету з запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню

Всеволод Мицик – член Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (у 2007-2019 роках)

Ольга Буткевич – член Комітету експертів Рамкової конвенції про захист національних меншин 

До 10-річчя вступу в силу Лісабонськими договорами про Європейський Союз та про функціонування Європейського Союзу

Теорія і практика європейського права

Михайло Микієвич, Іван БрацюкПравовий плюралізм як концептуальна засада розвитку права Європейського Союзу

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.100

Ксенія СмирноваЕволюція джерел права Європейського Союзу

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.106

Тетяна КомароваЗахист основоположних прав людини Судом справедливості Європейського Союзу: межі юрисдикції

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.112

Іван Яковюк, Олеся ТрагнюкПравове регулювання співпраці європейських держав у рамках Європейської ініціативи з інтервенції

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.117

Олександр МоскаленкоДелеговані акти в праві ЄС після Лісабонського договору

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.123

Тетяна Анакіна, Вікторія ТичинаСпівпраця з Організацією економічного співробітництвa та розвитку у контексті європейської інтеграції України 

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.129

Карина ШахбазянОсновні напрямки реформування правового регулювання інформаційного суспільства в Європі. Реформування права інтелектуальної власності

DOI: https://doi.org/10.36952/uail.2019.4.135

Особистості в міжнародному праві

Перші історичні постаті в Європейському Союзі

Бібліографія

Вибрана сучасна бібліографія з права ЄС

Вибрана бібліографія з міжнародного права за 2019 рік

kimo