banner new

№3/2018

ЗМІСТ

 

До читача


Події


Хроніка міжнародно-правових подій (червень-серпень 2018 року)


 До 25-річчя Української асоціації міжнародного права


Ілона Хмельова

25-річчя Української асоціації міжнародного права: чверть століття утвердження загальнолюдських цінностей та захисту національних інтересів України

Ксенія Смирнова, Олена Святун, Алла Федорова

Розвиток науки європейського права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорія і практика міжнародного права


Сем Ношадха, Віктор Литвиненко

Аналіз і шляхи запобігання економічній та політичній корупції у сфері систем управління розвинутих держав та Міжнародні комерційні арбітражні суди як ефективний антикорупційний механізм для заохочення іноземних інвесторів

Тимур Короткий, Наталія Хендель

Міжнародно-правовий аналіз ситуації в Азовському морі та Керченській протоці

Олександра Данильченко

За Великою Китайською стіною: до питання становлення науки міжнародного права у Китайській Народній Республіці


Документи і коментарі


«Кримська декларація» Державного департаменту США

Тимур Короткий, Євгенія Лук'янченко

Від Декларації Веллеса до Кримської декларації або 78 років на варті міжнародного права

Директива Європейського Парламенту та Ради 2014/67/ЄС від 15 травня 2014 року про застосування Директиви Ради 96/71/ЄС про відрядження працівників, що здійснюється в рамках надання послуг, та внесення змін до Регламенту (ЄС) 1024/2012 про адміністративну співпрацю через інформаційну систему внутрішнього ринку («Регламент про ІМІ»)

Олена Святун

Директива Європейського Парламенту та Ради 2014/67/ЄС від 15 травня 2014 року.

Коментар


Особистості в міжнародному праві


Володимир Буткевич

Ф. Віторіа – основоположник іспанської школи міжнародного права


Інтерв’ю


Богдана Мартюнюк

Інтерв’ю з Головою Конституційного Суду України С.В. Шевчуком

kimo