banner new

№2/2018

ЗМІСТ

 

Події


Хроніка міжнародно-правових подій (березень-травень 2018 року)


До 25-річчя Української асоціації міжнародного права


Василь Репецький, Ігор Земан. Львівська школа міжнародного права: історія і сучасність

Світлана Задорожна, Альона Маник. Становлення та розвиток науки міжнародного права в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Теорія і практика міжнародного права


Ксенія Смирнова. Феномен міжнародно-правового регулювання державної допомоги на прикладі права СОТ та права Європейського Союзу

Олександр Брильов. Особливості російської політики щодо морських просторів (на прикладі Білого моря)

Дмитро Скринька. Тлумачення норм міжнародного права в процесі вирішення спорів в Світовій організації торгівлі (СОТ)

Ганна Христова. Екстратериторіальні зобов’язання держави стосовно прав людини: питання юрисдикції

Тимур Короткий, Андрій Капустін.  Поширення знань про міжнародне гуманітарне право: синергія держави та недержавних акторів

Ольга Боженко. Міркування щодо трансплантаційного туризму: чи вирішує проблему екстратериторіальна криміналізація?


Документи і коментарі

 


Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Чанєв проти України»

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ігнатов проти України»

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Наконечний та інші проти України»

Павло Пушкар. Щодо змісту права на свободу та особисту недоторканість та до проблеми співвідношення практики Європейського Суду з прав людини та національної судової практики


Особистості в міжнародному праві


Володимир Буткевич. Міжнародні відносини v. міждержавні відносини і міжнародне право (до питання про наукову привабливість концепції професора О.В.Задорожнього)


Критика і бібліографія


В.Батлер. Порівняльне міжнародне право: рецензія

Ян К.Сігель. Від «кінцевого вирішення» до міжнародного кримінального суду

kimo