banner new

№4/2014

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА №4/2014

ЗМІСТ

Засоби міжнародної ад’юдикації як інструменти захисту Україною національних інтересів на міжнародній арені

Іван Білас

Система внутрішніх та зовнішніх організаційно-правових контрзаходів України проти Російської Федерації як передумова ефективного міжнародно-правового захисту національних інтересів - 9

Ярослав Пасічник

Розширення засобів міжнародної ад’юдикації як характеристика сучасного міжнародного права - 19

Тимур Короткий, Наталія Хендель

Прогнозування використання засобів міжнародної ад'юдикації в якості інструментів захисту національних інтересів України - 27

Едуард Плешко, Тимур Короткий

Формування доказової бази для міжнародно-правових механізмів захисту національних інтересів при посяганнях на суверенітет і територіальну цілісність України - 34

Леонід Мажар

Перспективи вирішення питання морської делімітації між Україною та Росією в міжнародних судах після анексії Криму - 42

Борис Бабін

Застосування Україною норм морського права у протидії російській агресії та окупації - 51

Дмитро Коваль

Захист інтересів України у іноземних юрисдикціях за актом про імунітети іноземного суверена - 60

Олена Гончаренко

Переваги розгляду комерційного спору Арбітражним Інститутом Стокгольмської Торгової Палати - 66

Міжнародний суд ООН та події - 2014 року в Україні

Мамішова Нарміна Шаіг кизи.

Юрисдикція МС ООН та українсько-російське протистояння - 70

Олексій Плотніков

Перспективи розгляду спору між Україною та Російською Федерацією в Міжнародному Суді ООН: у пошуках юрисдикції - 73

Микола Точицький, Максим Кононенко

Венеціанське дзеркало кримського референдуму: від висновку Венеціанської комісії до консультативного висновку Міжнародного суду ООН - 82

Міжнародний кримінальний суд і Україна

Микола Гнатовський, Олена Кучер, Антон Кориневич

Міжнародний кримінальний суд: ефективність функціонування та переваги для України - 98

Аліна Зотько

Міжнародний кримінальний суд: перспективи для України. Питання ратифікації Римського статуту - 109

Михайло Савчин

Конституційні аспекти ратифікації Римського статуту - 113

Олена Харитонова

Римський статут і Міжнародний кримінальний суд в контексті сучасних світових та українських кримінально-правових наукових тенденцій - 122

Віталій Гутник

Міжнародний кримінальний суд: питання ратифікації Статуту та перспективи розгляду справи щодо подій в Україні у - 2013/14 - 126

Антон Кориневич

Приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду як засіб стримування влади та боротьби з російською агресією - 131

Людмила Новікова

Україна і Римський статут Міжнародного кримінального суду: перспективи ратифікації - 135

Європейський суд з прав людини: перспективи для України

Олександр Задорожній

Звернення України до Європейського суду з прав людини як міжнародно-правовий засіб реагування на агресію Російської Федерації - 140

Марьям Жафроді

Відповідальність за порушення Європейської Конвенції з прав людини та основних свобод в Криму: уроки зі справ Кипру проти Туреччини, розглянутих ЄСПЛ - 146

Право міжнародної відповідальності: можливості для України

Олександр Мережко

Проблематика притягнення Росії до відповідальності у зв’язку зі знищенням малайзійського авіалайнера - 151

Михайло Цюрупа

Дотримання норм міжнародного гуманітарного права та вимога покарання його порушників в системі міжнародно-правових важелів захисту інтересів України - 154

Георгій Динис

Агресія Російської Федерації проти України та міжнародно-правові зобов’язання erga omnes Росії перед іншими державами та міжнародним співтовариством - 158

Катерина Бусол

Культурні цінності України в окупованій Автономній Республіці Крим - 167

Захист економічних інтересів України методами та засобами міжнародного права

Дмитро Скринька

Перспективи звернення України до СОТ для захисту інтересів національних виробників у торговій війні з Росією - 171

Богдана Совенко

Захист державного суверенітету, територіальної цілісності та прав людини в Україні в умовах військової агресії Росії: міжнародно-правові механізми, гарантії та відповідальністьі - 175

Наталія Мушак

Застосування санкцій проти Росії як засіб захисту економічних інтересів України - 184

Міжнародно-правові оцінки подій в Україні - 2013-2014 років

Ігор Лєднік

Захист інтересів України в подоланні політико-правової кризи у Східному партнерстві - 191

Юрій Волошин, Євген Годованик

Перспективи реформування Ради Безпеки ООН у контексті захисту національних інтересів України - 198

Микола Дорошенко, Василь Ткаченко

Realpolitik: глобальні витоки кризи в Україні - 203

Валерій Семененко

Українська ідея в Росії в новітній час: проблеми, перспективи - 218

Міжнародне публічне право

Марта Келестин

Багатосторонні договори щодо пшениці: історичний ракурс - 224

Світлана Андрейченко

Категория «вменение» в праве международной ответственности - 234

Альона Маник

Вплив діяльності міжнародних судових установ на формування «живого» права - 239

Світлана Задорожна

Конституційна невизначеність «загальновизнаних принципів міжнародного права»: національна та зарубіжна практика - 244

Іван Городиський

Сон – теоретик і практик міжнародного права - 249

Лідія Кузьменкo

Принципи міжнародного екологічного права як юридичне підґрунтя для скорочення ризиків катастроф - 256

Завантажити

kimo