banner new

№3/2013

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА №3/2013

ЗМІСТ

Теорія і історія міжнародного права

Пазюк Андрій Валерійович
Сучасна роль та майбутнє міжнародного права в регулюванні інтернета - 5

Дмитрієв Анатолій Іванович
Вестфальський мир 1648 року як галузева основа міжнародного канонічного права - 9

Задорожній Олександр Вікторович
Українська Центральна Рада у відновленні та розвитку української державності та становленні кордонів республіки - 16

Охендовський Михайло Володимирович
Правова природа джерел міжнародного права: онтологічні і порівняльно-правові аспекти з джерелами національного права - 26

Велічук Сергій Миколайович
Прецедент в системі джерел міжнародного права (на прикладі діяльності Міжнародного Суду ООН) - 34

Хмельова Ілона Євгеніївна
Зворотна сила визнання в міжнародному праві - 41

Міжнародні організації і універсальні режими

Левада Сергій Якович
Міжнародні організації та їх роль у сучасному світі - 46

Скринька Дмитро Васильович
Розвиток норм права СОТ щодо стандартизації та санітарної безпечності товарів - 52

Півторак Галина Федорівна
Проблема визначення судна як суб'єкта реального зв'язку з державою прапору - 56

Чан Май Лан
Правовые аспекты защиты международного трансфера технологий в системе международного права - 62

Міжнародний та національний захист прав людини

Пастухова Лариса Вікторівна
Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких зникнень - 67

Бем Маркіян Володимирович
Внесок Р. Лемкіна в розробку Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. (до 65-річчя від прийняття Конвенції) - 72

Невара Лілія Михайлівна
Особливості структурної побудови Європейської хартії регіональних мов або мов меншин - 77

Коруц Уляна Зіновіївна
Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського суду з прав людини - 81

Міжнародне екогологічне та ресурсне право

Медведєва Марина Олександрівна
Особливості реалізації міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів - 87

Кулько Андрій Вадимович
Загальні засади міжнародно-правової регламентації інтегрованого управління водними ресурсами міжнародних водотоків - 93

Коробко Ірина Ігорівна
Резолюція Ради Європи до Європейської конвенції про захист домашніх тварин щодо хірургічних операцій над домашніми тваринами - 103

Міжнародне право на теренах СНД

Мельник Світлана Олександрівна
Протест як інструмент російсько-українських відносин: досвід Тузли - 109

Міронюк Ігор Миколайович
Особливості міжнародно-правового співробітництва України та держав-учасниць снд у сфері трубопровідного транспорту - 112

Правова система України

Лисюк Юрій Валерійович
Особливості проведення дистанційного судового провадження - 117

Миськів Леся Ігорівна
Інклюзивна освіти України: особливості впровадження - 121

Марков В'ячеслав Валерійович
До проблеми адміністративно-правового забезпечення протидії кіберзлочинності в Україні - 125

Вербов Сергій Віталійович
Процедура припинення юридичної особи за законодавством України - 131

Данелія Тимур Сілованович
Основні аспекти україно-грузинського двостороннього співробітництва - 135

Завантажити

kimo