banner new

№2/2013

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА №2/2013

ЗМІСТ

Теорія і історія міжнародного права

Мицик Всеволод Всеволодович

Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права: теорія і практика 5

Кулеба Дмитро Іванович

Виникнення Версальської системи міжнародного кримінального правосуддя і її поразка в Німеччині 13

Прилуцкий Сергей Валентинович

Возникновение института международного суда и его роль в истории развития древнего общества 19

Андрейченко Світлана Сергіївна

Лихо як обставина, що виключає протиправність діяння держав 24

Задорожній Олександр Вікторович

До питання про сутність правових зв'язків Гетьманщини і Московщини періоду Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648 – 1654 рр. 28

Регіональні та локальні норми міжнародного права

Балабанов Констянтин Васильович, Трофименко Микола Валерійович

Українсько-кіпрські відносини (політико-правові аспекти) 38

Зубар Інна Валентинівна

Явище регіоналізму у сучасному міжнародному праві 46

Запорозчук Анна Валеріївна

Значення двосторонніх угод України, що регулюють питання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами 52

Європейське регіональне міжнародне право

Костилєв Олександр Михайлович

Європейські інституційні механізми захисту іноземних інвестицій 58

Велічук Сергій Миколайович

Прецеденти Європейського суду з прав людини в правозастосовчій практиці України 62

Міжнародні стандарти, міжнародні правові стандарти та міжнародно-правові стандарти

Скринька Дмитро Васильович

Міжнародні стандарти правової охорони добре відомих торговельних марок та їх реалізація в законодавстві США та України 67

Левада Сергій Якович

Історико-правові аспекти виникнення міжнародних організацій в сучасному світі: теоретико-методологічні підходи 71

Єделєв Роман Сергійович

Право персоналу міжнародних організацій на безпечні умови праці: практика міжнародних адміністративних трибуналів 78

Охендовський Михайло Володимирович

Універсальні міжнародно-правові стандарти виборчих відносин 83

Міжнародне водне та морське право

Кулько Андрій Вадимович

Деякі проблемні аспекти договірно-правової регламентації співробітництва держав з несудноплавного використання міжнародних водотоків 88

Бездєнєжна Марія Юріївна

Застосування екосистемного підходу до регулювання рибних ресурсів 96

Міжнародне право в окремих галузях співробітництва держав

Білоцький Сергій Дмитрович

Міжнародно-правове регулювання науково-технічної співпраці і міжнародної технічної допомоги в розвитку концепції екологічно орієнтованої енергетики 99

Миронюк Игорь Николаевич

Международно-правовое регулирование транзита нефти и газа магистральными трубопроводами 107

Пазюк Андрій Валерійович

Управління інтернетом: пріоритети міжнародно-правового регулювання 111

Шуміленко Андрій Петрович

Забезпечення особистої недоторканності дипломатичних агентів: сучасна практика держав 115

Правова система України

Тодуа Тамріко Леонтівна

До проблеми узгодження деяких термінів Господарського та Податкового кодексів 120

Спектор Ольга Михайлівна

Поняття та природа альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів 124

Скок Валерія Вікторівна

Веб-додатки до соціальних мереж як об'єкт авторського права 128

Рецензії. Огляди. Хроніка. Бібліографії.

Гріненко Олена Олексіївна

Рецензія на монографію Кармази О.О. «Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні : матеріальний та процесуальний аспекти» 132

Завантажити

kimo