banner new

№1/2013

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА №1/2013

ЗМІСТ

Права людини в сучасному світі – продовження теми

Пастухова Л.В., Шуміленко А.П.

«Відповідальність із захисту» та міжнародне право (стор. 6)

Kuzmenko L.R.

International migration law: overview for Ukraine (стор. 11)

Сухорольський П.М.

Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства (стор. 18)

Антіпов Д.В.

Категорія депортації у міжнародному та національному праві: у пошуках узгодження (стор. 24)

Левада С.Я.

Вплив міжнародних спілок місцевих громад на розвиток інститутів місцевого самоврядування в національних правових системах (стор. 29)

Солнцев А.М., Кебурия К.Т.

Генезис международно-правового регулирования защиты прав пожилых людей (стор. 35)

Галузі та окремі інститути міжнародного права

Пазюк А.В.

Питання міжнародного інформаційного права: предмет, завдання та принципи (стор. 46)

Скринька Д.В.

Субсидування виробництва за правилами СОТ: умови та можливості для України (стор. 50)

Григоров О.М.

Незаконний захват повітряного судна: нове трактування (стор. 55)

Білоцький С.Д.

Засади міжнародно-правового регулювання гідроенергетики (стор. 59)

Кориневич А.О.

Принцип постійного суверенітету над енергетичними ресурсами та його місце у міжнародно-правовому регулюванні використання ресурсів (стор. 66)

Коробко І.І.

Міжнародно-правові стандарти захисту домашніх тварин від жорстокого поводження (стор. 70)

Міжнародне процесуальне право

Кислицына Н.Ф.

Фрагментация международного права в деятельности международных уголовных трибуналов ad hoc (стор. 75)

Іващенко О.Р.

Роль національного суду у внутрішньодержавному механізмі реалізації норм міжнародного права (стор. 80)

Васюренко А.О.

Роль Міжнародного військового трибуналу в процесі формування концепції індивідуальної кримінальної відповідальності за порушення міжнародно-правової заборони застосування сили (стор. 85)

Міжнародно-правове регулювання двостороннього співробітництва держав

Задорожній О.В.

Правові аспекти міжрегіонального та прикордонного співробітництва України та Російської Федерації (стор. 89)

Право ЄС, Ради Європи і порівняльне правознавство

Бабін Б.В. 

Правове програмне регулювання взаємодії України та Європейського Союзу (стор. 97)

Кулько А.В.

Проблемні питання вдосконалення міжнародно-правової регламентації навігаційного використання міжнародних рік та міжнародних річкових басейнів Європи (стор. 102)

Невара Л.М.

Міжнародне законодавство про мовні права (стор. 108)

Калініна О.М.

Створення компаній в рамках Європейського Союзу відповідно до нових законодавчих вимог (стор. 112)

Проблеми викладання міжнародного права – до продовження дискусії

Кучер О.Б.

З власного досвіду участі в підготовці і змаганнях типу Мут-Корт (стор. 120)

Мірошниченко О.П.

До питання обговорення проекту наскрізної програми з міжнародного публічного права (стор. 123)

Миськів Л.І.

Стан та перспективи реформування вищої освіти в Європейському Союзі (стор. 127)

Правова система України

Юрченко В.В.

Право на собственность и его ограничение при налогообложении: международный и национальный уровни (стор. 131)

Спектор О.М.

Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів (стор. 135)

Поляков С.Ю.

Застосування адміністративного примусу в системі Збройних Сил України (на прикладі підрозділів Військової служби правопорядку) (стор. 141)

Гаєцька-Колотило Я.З.

Природні ресурси як об'єкти права власності Українського народу у контексті розробки і видобутку сланцевого газу в Украні: національний і міжнародно-правовий режими регулювання (стор. 146)

Сухотская Е.В.

Самовольное строительство и его последствия (стор. 150)

Велічук С.М.

Прецедентне право як складова національної правової системи України (стор. 155)

Ярмак Є.С.

До проблеми удосконалення діяльності судді-доповідача під час перегляду судових рішень в адміністративних справах Верховним Судом України (стор. 159)

Котович І.О.

Проблемні питання оскарження рішень адміністративних судів (стор. 162)

Завантажити архів (стор. 1-39)

Завантажити архів (стор. 40-88)

Завантажити архів (стор. 89-134)

Завантажити архів (стор. 135-166)

kimo