banner new

№4/2012

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА №4/2012

ЗМІСТ

 

Міжнародне право в двосторонніх відносинах

Задорожній О.В.

Взаємодія міжнародно-правових і політичних факторів в українсько-російських газових конфліктах 2006 і 2008-2009 років

Право міжнародних організацій

Гріненко О.О.
Шанхайська організація співпраці як суб'єкт міжнародного права

Шперун Х.В.
Внутрішньо-організаційний механізм Міжнародного валютного фонду

Проблеми філософії, історії та теорії МП

Бабін Б.В.

Міжнародно-правовий вимір спільних операційних програм транскордонного співробітництва

Коптєва О.А.
Erga omnes як норми sui generis: доктринально-правовий підхід

Право міжнародних договорів

Іващенко О.Р.
Особливості реалізації звичаєвих та договірних норм міжнародного права в конституційній та судовій практиці Республіки Італії та Королівства Нідерландів

Міжнародне інформаційне право

Пазюк А.В.
Прогрессивное развитие и кодификация свободы информации в международном праве: исторический обзор и современные реалии

Забара І.М.
Міжнародна інформаційна безпека в міжнародному праві: до питання визначення

Міжнародне енергетичне право

Білоцький С.Д.
Теоретичні проблеми міжнародних стандартів

Міжнародне гуманітарне право

Городиський І.М.
Міжнародно-правові засади ліквідації іноземних військових баз

Міжнародне екологічне право

Запорозчук А.В.
Роль МАГАТЕ у вирішенні проблеми поводження з радіоактивними відходами

Медведєва М. О.
Роль сучасних міжнародних механізмів захисту права людини на сприятливе довкілля у реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища

Право Європейського Союзу

Калініна О.М.
Проблема регуляторної конкуренції в корпоративному праві Європейського Союзу

Міжнародне приватне право

Спектор О.М.
Переговори та претензійний порядок вирішення цивільно-правових спорів

Порівняльне правознавство

Чумак К.О.
Соціально-правова характеристика відповідальності за порушення пенсійного законодавства

Миськів Л.І.
Якість вищої освіти як інструмент: міжнародні та державні тенденції

Федько К.О.
Поняття обороту культурних цінностей за законодавством України

Хачатурян Т.Х.
Протидія та покарання за злочини з міжнародним елементом в Україні: проблеми та перспективи

Book review

Крохмаль В.Г.
Роланд Портман, «Правосубъектность в международном праве», Кэмбридж, 2010 г.

Завантажити

kimo