banner new

№3/2012

УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 3/2012

ЗМІСТ

Територія в міжнародному праві

Задорожній О.В.

Правові питання прикордонної та міжрегіональної співпраці між Україною та Російською Федерацією у 2005-2010 роках

Право зовнішніх зносин

Гріненко О.О.

Правові основи зовнішньої політики України

Проблеми філософії, історії та теорії міжнародного права

Київець О.В.

Ефективність сучасного міжнародного права: несистемний погляд на міжнародне право через призму його джерел

Права людини в міжнародному праві

Невара Л.М.

Поняття мовних меншин та природа мовних прав у міжнародному праві

Андрущенко К.А.

Правовий зміст концепції «MARGIN OF APPRECIATION» в діяльності Європейського Суду з прав людини

Міжнародне гуманітарне право

Лисик В.М.

До проблеми визначення поняття «цивільна особа» у міжнародному праві

Поляков С.Ю.

Переконання як засіб забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України

Міжнародне кримінальне право

Пономар К.

Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища

Міжнародне екологічне право

Медведєва М.О.

Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища

Міжнародне інформаційне право

Забара І.М.

Категорія інформації в міжнардному праві: до питання визначення  

Іващенко О.Р.

Особливості реалізації судового контролю конституційності міжнародних договорів України

Право Європейського Союзу

Муравйов, Березовська

Правові засади функціонування зон вільної торгівлі в практиці Євросоюзу

Калініна О.М.

Передумови, напрями та процес реформування корпоративного права Європейського Союзу

Смирнова К.В.

Концепція «м’якого» права (soft law) в міжнародному праві та праві Європейського Союзу

Міжнародне приватне право

Спектор О.М.

До питання запозичення досвіду зарубіжних країн щодо комбінованих альтернативних способів вирішення спорів

Шперун Х.В.

Міжнародний валютний фонд як інституційна основа міжнародної валютної системи

Порівняльне правознавство

Котович І.О.

Адміністративно-процесуальне право України як самостійна галузь права

Юрченко В.В.

Місце нотаріуса у системі суб’єктів адміністративного права

Ярмак Є.С.

Сутність та структура адміністративно-процесуальних правовідносин

Завантажити архів

Завантажити УЧМП 3/2012

kimo