akahi

akahi

Wysoka jakość - Firma księgowa – Porady – Sprawdź - KSIEGOWOŚĆ ALLMART

Wysoka jakość - Biuro achunkowe – Porady – Zapraszamy - KSIEGOWOŚĆ ALLMART - http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
W dziedzinie kadr oraz płac wykonujemy: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, opracowanie ewidencji urlopów, opracowanie i wydawanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, obsługę osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
doradztwo przy kontrolach państwowej inspekcji pracy i zakładu ubezpieczeń społecznych ale również pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę, opracowanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, sporządzanie druków zus rmua dla każdego pracownika, opracowanie i wysłanie do zakładu ubezpieczeń społecznych comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach; sporządzanie corocznego obliczenia podatku.
http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
http://www.biuro-rachunkowe.iris.szczecin.pl/
http://www.ksiegowosc.lux.olsztyn.pl/
Zakres świadczonych usług obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencja środków trwałych, sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania vat, opracowanie wniosków kredytowych, całościowa obsługa rozliczeń z zus, sporządzanie list płac i innej dokumentacji pracowników, opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne oraz spółki osobowe, roczne sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego, udzielanie wszelkich porad, informacji i opinii w zakresie obowiązków podatkowych, inne usługi wg wymagań oraz życzeń klienta.

http://www.ksiegowosc.max.pomorskie.pl/
http://www.biuro-rachunkowe.nerida.com.pl/
http://www.ksiegowa.silver.opole.pl/
Obsługa kadr oraz płac obejmuje: sporządzanie listy płac; rozliczanie należnych wynagrodzeń; opracowanie umów o prace, zlecenie o dzieło; wysyłanie na obowiązkowe badania; deklaracje rozliczeniowe do zus oraz urzędu skarbowego; prowadzenie teczek pracowników; opracowanie pit dla klientów; rozliczenia coroczne dla us i gus. Zadzwoń lub napisz do naszej firmy. Opracujemy dla was korzystną ofertę współpracy z specjalnymi warunkami dla nowych klientów. Czekamy na państwa kontakt.
http://www.biuro-ksiegowe.vip.czest.pl/
http://www.ksiegowosc.vip.slask.pl/
Większe firmy prowadzone są w większości wypadków przez kilka osób, właśnie dlatego również wszelkie sprawy finansowe także układają się gruntownie inaczej. Należy jednakże pamiętać o tym, że prowadzenie rachunków przez księgowość jest konieczna.
http://vip.branza.com.pl/
http://uslugiksiegowe.branza.com.pl/
Wszystkie biura księgowe ogłaszające się na naszym Portalu są zweryfikowanymi biurami z dłogoletnim doświadczeniem w rynku księgowym. Nasi partnerzy to solidne firmy sprawdzone i polecane przez naszych użytkowników. Jest z nami już wielu przedsiębiorców – dołącz do stale rosnącego grona zadowolonych użytkowników.

kimo