№4/2016

№4/2016

Актуальні проблеми міжнародного права

Олександр Задорожній

До питання про «міжнародну правосуб’єктність» ЛНР\ДНР .......................С.5

Міжнародне економічне право

Дмитро Скринька

Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі та запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні ...............................С.12

Юлія Нечепуренко

Перегляд ціни на газ у міжнародному комерційному арбітражі: уроки останньої чверті століття .........................С.16

Олександра Бровко

Захист економічних інтересів України у системі врегулювання суперечок СОТ ................................С.21

Міжнародне кримінальне та міжнародне гуманітарне право

Віталій Гутник

Роль секретаріатів міжнародних кримінальних судів у сфері забезпечення права на захист ..........................................С.24

Борис Бабін

Застосування основних договірних джерел міжнародного гуманітарного права у національному кримінальному провадженні за законодавствами України та Росії ....................................С.34

Олексій Плотніков

“Правосуддя перехідного періоду” чи “транзитивна юстиція”: до питання про визначення терміну .........................................С.43

Міжнародне публічне право: калейдоскоп

Олександр Брильов

Договір про Азовське море 2003 року як приклад “excessive maritime claims” ..............................С.48

Лілія Невара

Створення європейського простору вищої освіти в рамках Болонської декларації 1999 року ..............................С.55

Євген Борисов

Дослідження проблем правового забезпечення військово-морської діяльності у радянській літературі ..................................С.59

Іван Демченко

Акценти ВООЗ щодо ключових характеристик систем охорони здоров’я: міжнародно-правові аспекти ........................С.65

Ірина Коробко

Юридичний зміст термінів “благополуччя” та “добробут” у міжнародному праві захисту тварин .......................................С.73

Історія та філософія міжнародного права

Анатолій Дмітрієв

Анторопцентризм як категорія міжнародного права міжнародного співтовариства ..................................С.80

Анна Приходько

Міжнародно-правове значення Декларації ООН про права корінних народів ..........................................С.85

kimo