№2/2016

УЧМП 2/2016

ЗМІСТ:

Актуальні проблеми міжнародного права

Олександр Задорожній

Арбітражний процес відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р. та звернення до Міжнародного Суду ООН як способи розв’язати спори між Україною і Російською Федерацією: ефективність, переваги, недоліки ……С.7

Ліліана Тимченко

Поняття «народ»: пошуки доктринального рішення (російською) ……С.16

Ілона Хмельова

Інститут визнання в контексті окупації та анексії Криму Російською Федерацією 23 ……С.

Аліна Шелудченкова

До питання міжнародно-правової регламентації інституту воєнного полону в міжнародному гуманітарному праві ……С.27

Олена Мізіна

Актуальність перегляду міжнародно-правових актів в сфері видобування нафти і газу на міжнародних територіях ……С.35

Міжнародне право у двосторонніх відносинах Україна — ЄС

Захар Тропін

Вирішення міжнародних спорів за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом ……С.41

Катерина Зеленська

Зміст терміну “виробник сільськогосподарської продукції” в ЄС та Україні (англійською) ……С.49

Ірина Коробко

Проблеми імплементації Україною положень Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення благополуччя тварин ……С.52

Міжнародне економічне право

Михайло Савчин, Марія Менджул, Михайло Завидняк

Суверенні запозичення держави та національна економічна безпека ……С.59

Сергій Савчук

Конкордати Базельського комітету з банківського нагляду — перші джерела міжнародно-правового регулювання консолідованого банківського нагляду ……С.68

Міжнародне право захисту прав людини

Ольга Поєдинок

Міжнародно-правове забезпечення права на громадянство ……С.75

Лілія Невара

Міжнародні механізми забезпечення і захисту права на освіту ……С.83

Андрій Мельник

Інституційний механізм забезпечення свободи вираження поглядів в Африканській системі захисту прав людини ……С.88

Роботи молодих дослідників: вибрані дописи конференції “Шевченківська весна-2016”

Олена Боженко

Статус людських тканин відповідно до міжнародного права (англійською) ……С.94

Єлізавета Демиденко

Україна — Молдова: забезпечення рівного доступу до води та енергії через розвиток міжнародно-правових інструментів з питань водних та інших пов'язаних із водою енергетичних ресурсів (англійською) ……С.97

Алла Оліфіренко

Договірно-правова база двостороннього співробітництва України і Японії: питання періодизації ……С.100

Тимур Данелія

Міжнародно-правове співробітництво держав у контексті протидії міжнародним правопорушенням ……С.103

 

Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Застосування міжнародного гуманітарного права в сучасних збройних конфліктах» ……С.109

kimo