№1/2016

 

ЗМІСТ

Актуальні проблеми теорії і практики міжнародного права

Всеволод Мицик

Поняття, види і форми санкцій та контрзаходів у сучасному міжнародному праві – стор. 7

Олександр Задорожній

Приватна і публічна складові україно-російських правовідносин: ретроспективний аналіз правових причин кризи  – стор. 17

Борис Бабін, Едуард Плешко

Вчинення російськими військовослужбовцями міжнародних злочинів у Сирії: правові наслідки для України  – стор. 25

Рауф Мамед агли Караєв

Регіональні конфлікти на пост-радянському просторі (міжнародно-правовий аналіз) (рос.) – стор. 31

Міжнародне публічне право

Олександр Брильов

Радянсько-американський інцидент в Чорному морі у лютому 1988 року: деякі міжнародно-правові аспекти  – стор. 38

Кирило Степаненко

Суб'єкти міжнародного публічного права в сучасних умовах формування нового світопорядку  – стор. 44

Лілія Невара

Щодо джерел міжнародного освітнього права  – стор. 49

Історія та філософія міжнародного права

Валентина Ржевська

Міжнародно-правова свідомість у п'єсах-хроніках В. Шекспіра «Король Джон» і «Генріх V»  – стор. 55

Віктор Мельник

Римське питання, Латернанська угода та міжнародно-правовий статус Ватикану  – стор. 63

Вікторія Письменна

Солідарність та міжнародне право: про перші спроби осмислити міжнародне право в світлі соціології  – стор. 70

Права людини в міжнародному праві

Альбіна Басиста

Нормативний аналіз Конвенції ООН про права інвалідів: підсумки з нагоди першого десятиріччя  – стор. 78

Анна Приходько

Відображення статусу корінних народів в актах міжнародного права ХV-ХІХ ст. – стор. 84

Міжнародне право в міжнародних економічних відносинах держав

Олександра Бровко

Системні питання міжнародної торгівлі: «клінічна ізольованість» права СОТ від міжнародного публічного права  – стор. 91

Наталія Дерунець

Досвід економічно розвинених країн із реалізації зовнішньої торговельної політики: інституційно-правовий механізм  – стор. 95

Сергій Савчук

Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації  – стор. 101

Міжнародне приватне право

Олена Дідовець

Умова повідомлення боржника при здійсненні відступлення права вимоги в угодах транскордонної сек'юритизації  – стор. 108

Національні законодавства та окремі аспекти міжнародного права

Всеволод Речицький

Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України  – стор. 114

Мехти Абдуллаев

Законодавство Азербайджанської республіки про обмеження прав людини під час надзвичайних ситуацій та міжнародне право (рос.) – стор. 121

Дмитро Скринька

Закон України про прийняття Україною Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС і законодавство України з питань примусового ліцензування винаходів в фармацевтичній галузі – стор. 127

 

kimo